Vlastislav zve na finále oslav 160. výročí – již v neděli 18. září!

Pěvecký sbor Vlastislav si celý letošní rok připomíná své jubileum. Je to neuvěřitelných 160 let, kdy byl nadšenci a propagátory zpěvu v Heřmanově Městci založen. Původně jako mužský zpěvácký spolek, který se posléze změnil ve smíšené sborové těleso. S krátkou přestávkou v 50. letech 20. století je tento nejdéle fungující spolek v našem městě součástí kulturního života. Byly to stovky zpěváků, řada sbormistrů, léta rozkvětu i hledání. Vždy bylo ale cílem dělat lidem radost zpěvem a uměním. A vždy záleželo a záleží i na nadšení samotných zpěváků a ochotě věnovat skromnou část svého času společné práci, která je ale i společnou radostí a přátelstvím.

V září nás čeká finále oslav. Pomyslnou tečku za nimi uskuteční výroční koncert, který je součástí společného dvořákovského projektu s naším partnerským sborem Doubravan z Chotěboře, který shodou okolností slaví totožné výročí. V neděli 18. září v 17 hodin Vás srdečně zveme na koncert, kde zazní Mše D dur „Lužanská“ a slavné Te Deum Antonína Dvořáka. Vše v podání obou sborů, sólistů a Jindřichohradeckého symfonického orchestru pod taktovkou Jakuba Pikly. Vstupné bude 100,- Kč a bude se platit na místě. Přijďte oslavit výročí s námi. Těšíme se na Vás.