Vlastislav u rozsvěcení vánočního stromu

Na 1. neděli adventní vystoupil PS Vlastislav v rámci slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Míru v Heřmanově Městci. Své vystoupení zahájil společně s dětmi z DPS Písnička a posléze představil pásmo vánočních koled a zpěvů včetně drobné ochutnávky na Vánoční koncert, který zazní v heřmanoměstecké sokolovně již za 14 dní v neděli 16. prosince v 16:30 hod. Vstupenky jsou již v předprodeji na TIC na náměstí Míru.