Vánoce s Rybovkou v Heřmanově Městci

Pěvecký sbor Vlastislav připravuje bonusový a již tradiční vánoční koncert, který zpestří sváteční dny. Zároveň při tom budou mít možnost zažít i vánoční atmosféru kostela s krásným heřmanoměsteckým betlémem. Pěvecký sbor Vlastislav společně s Řk. farností Heřmanův Městec a sborem Církve československé husitské srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. prosince od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Těšit se můžete na na u nás tolik populární dílo Jakuba Jana Ryby Českou mši vánoční „Hej, mistře!“. Rybovu mši provedou Pěvecký sbor Vlastislav společně se sólisty a souborem ReBelcanto za varhanního doprovodu Martina Kudrny a pod dirigentskou taktovkou své sbormistryně Natálie Štorkové. Vstupné je dobrovolné. Přijďte společně s námi obohatit atmosféru vánočních dní ve Vašich domovech i našem městě.

Členové pěveckého sboru Vlastislav děkují za podporu i přízeň v letošním roce, kdy jsme si připomněli 160. výročí založení našeho sboru, a přejí všem spoluobčanům klidné a radostné prožití vánočních svátků a hudbou a zpěvem ozdobené dny roku 2023. K tomu se vynasnažíme i my přispět a těšíme se na další nejen hudební setkání.

Plakát – vánoční koncert – Rybovka 2022