Populární Rybovka zazní o vánocích v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci

Řada občanů a příznivců si opakovaně přála navštívit v období vánočních svátků klasický vánoční koncert a nejlépe při tom zažít i vánoční atmosféru kostela s krásným heřmanoměsteckým betlémem. Pěvecký sbor Vlastislav se tedy premiérově pokusí těmto přáním vyhovět a společně se sborem CČSH a Řk. farností Heřmanův Městec srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince od 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Těšit se můžete výhradně na u nás tolik populární dílo Jakuba Jana Ryby „Českou mši vánoční „Hej, mistře!“. Rybovu mši provedou Pěvecký sbor Vlastislav společně se sólisty a souborem ReBelcanto za varhanního doprovodu Martina Kudrny. Vstupné je dobrovolné. Přijďte společně s námi obohatit atmosféru vánočních dní ve Vašich domovech.

Plakát – vánoční koncert – Rybovka 2016