Pěveckého sboru Vlastislav se ujal nový sbormistr

Poté co nás na konci září loňského roku náhle opustila naše sbormistryně, umělecká vedoucí a duše sboru Markéta Výborná, jsme do konce roku působili pod dočasným vedením sbormistra Jakuba Pikly a jeho maminky Renáty Piklové z Chotěboře. S nimi jsme dokázali dokončit domluvený projekt vánočních koncertů. Již během podzimu jsme oslovili potenciální sbormistry, kteří by chtěli s naším sborem spolupracovat a převzít sbormistrovské žezlo. Na spolupráci jsme se nakonec dohodli s Ondřejem Mejsnarem, který se našeho sboru od ledna tohoto roku ujal. Jeho prvním veřejným vystoupením potom byl XXX. reprezentační ples našeho sboru, kde dirigoval společné vystoupení s Tanečním a dechovým orchestrem ZUŠ v Chrudimi.

Ondřej Mejsnar je rodákem z podkrkonošského Vrchlabí, kde také absolvoval tamější ZUŠ. Na pardubické konzervatoři studoval hru na varhany ve třídě Václava Uhlíře a dirigování u Tomáše Židka. Pedagogicky působí na pardubické ZUŠ Havlíčkova. Kromě sólové činnosti se věnuje též korepeticím sborů a sólistů, za klavírní doprovody obdržel mnohá ocenění. Jako sbormistr v současnosti vede Ženský pěvecký sbor Donatio Artis v Golčově Jeníkově a od roku 2018 převzal po Josefu Línkovi vedení pardubického komorního smíšeného sboru Orfeus. Od ledna 2020 působí jako sbormistr PS Vlastislav v Heřmanově Městci.