Koncert Pocta sbormistrům

Po vynucené odmlce vystoupí PS Vlastislav ve středu 24. 11. 2021 od 19.00 na společném koncertu, který v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích pořádá ve spolupráci s pardubickou konzervatoří Komorní filharmonie Pardubice (KPF). Koncert je věnovaný zesnulým sbormistrům Vlastislavu Novákovi a Markétě Výborné, která vedla PS Vlastislav od r. 2013 do podzimu 2019.

Na programu koncertu budou v první části skladba Johanna Sebastiana Bacha Jesus bleibet meine Freude a výběr z Biblických písní op. 99 Antonína Dvořáka v podání Komorní filharmonie Pardubice a sólistů Jany Sýkorové a Gustáva Beláčka. V druhé části pak zazní v překrásné Requiem skladatele Gabriela Fauré, které spolu s KPF provedou pěvecké sbory PS Vlastislav, PS Continuo Pardubice a Vysokoškolský umělecký soubor.