Jubilejní XXX. reprezentační ples PS Vlastislav

Členové pěveckého sboru Vlastislav děkují za podporu i přízeň a přejí všem spoluobčanům hudbou a zpěvem ozdobené dny roku 2020. K tomu se vynasnažíme i my přispět a těšíme se na další nejen hudební setkání. V rámci plesové sezóny Vás srdečně zveme na XXX. reprezentační ples, který se uskuteční v sobotu 22. února 2020 od 20.00 hodin v sokolovně. K tanci bude hrát premiérově velký Taneční a dechový orchestr ZUŠ z Chrudimi s uměleckými vedoucími Karlem Kinclem a Jaroslavem Vašíčkem. Připraveno bude předtančení a další překvapení jubilejního 30. plesu PS Vlastislav. Občerstvení zajišťuje Restaurant MAPLE. Vstupenky včetně místenek budou v prodeji od 14. ledna 2020 v Turistickém informačním centru na náměstí.