Zahajovací koncert XV. roč. festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“