Zahajovací koncert XIV. roč. festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje