Vánoční koncert – Rybova České mše vánoční „Hej, mistře!“