J.J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ a vánoční program PS Vlastislav